home   congres   seminars   jongeren board   achtergrond   partners   contact   links

Home

Meisjesbesnijdenis treft wereldwijd een geschatte 100 tot 140 miljoen vrouwen en meisjes. Het komt voor in 28 Afrikaanse landen en bij bevolkingsgroepen in landen in het Nabije Oosten en in Azië. Ondanks het feit dat meisjesbesnijdenis strafbaar is in Nederland, is het een publiek geheim dat families dochters naar het buitenland sturen om de ingreep daar te laten uitvoeren. Het is van groot belang om het taboe dat rust op deze traditie te doorbreken zodat meisjesbesnijdenis een bespreekbaar onderwerp wordt.

 

 

Internationale Dag Zero Tolerance tegen Vrouwelijke Genitale

Verminking (VGV)

 

Op 6 februari 2003 hield het Inter African Committee on Traditional

Practices (IAC) een Internationale Conferentie in Addis Abeba waar

afgevaardigden van dertig Afrikaanse landen discussieerden over de

traditie van VGV en de ernstige schadelijke gevolgen die deze traditie

heeft voor vrouwen. De afgevaardigden waren het er unaniem over

eens dat er een eind moet komen aan deze traditie in Afrika en de rest

van de wereld. Het IAC stelde een gemeenschappelijke agenda op om

tussen 2003 en 2010 wereldwijd een einde te maken aan deze

schadelijke traditie. Daarnaast riep zij 6 februari uit tot de Internationale

Dag van Zero Tolerance to Female Genital Mutilation (FGM). Sindsdien

spoort het IAC alle landen aan om deze dag jaarlijks te herdenken en

op deze manier de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking te stimuleren.

Platform 6 februari

In Nederland is Platform 6/2 speciaal opgericht, met leden uit verschillende

maatschappelijke organisaties, om gehoor te geven aan de

oproep van het Inter-Afcrican Committee. Sinds 2004 organiseert

Platform 6/2 elk jaar op 6 februari een internationale conferentie om in

Nederland meer bekendheid aan VGV te geven en discussie te voeren

over de wijze waarop VGV bestreden kan worden.

2008

Terugkijkend op de nationale en internationale bestrijding van VGV tot

nu toe: HOE HAALBAAR IS DE DOELSTELLING VAN HET INTERAFRICAN

COMMITTEE OM TUSSEN NU EN 2010 EEN EINDE TE

MAKEN AAN ALLE VORMEN VAN VGV OVER DE HELE WERELD?

Wat zijn de voornaamste obstakels in de strijd tegen VGV?

Welke koerswijzigingen zijn nodig in de nationale en internationale

actieplannen?

Welke partijen moeten beter betrokken worden in de strijd tegen VGV?

Op deze vragen zullen we trachten antwoorden te formuleren met

behulp van genodigde sprekers en aanwezigen. Opdat we gezamenlijk

nog beter werken aan een wereld zonder meisjesbesnijdenis.

Voertaal op de conferentie is Nederlands met uitzondering van buitenlandse

gast.

Programma

09.30 - 10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:05 Welkomstwoord door Ibrahim Mursal

door Voorzitter van de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN)

10:05 - 10:15 Opening conferentie door Bert van Alphen

door Wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie van Den Haag

10:15 - 10.45 Rol van Nederlandse imams in bestrijding VGV

Resultaten van een studiedag (10-12-2007) over preventie van VGV in relatie

tot de Fatwa die in 2006 door de religieus leider Grand Mufti Ali Gomaá over

VGV is uitgesproken.

Door Shamsa SaidShamsa H. Said (Pharos)

10.45 - 11.15 Presentatie Preventiestrategieën Inter-African Committee (IAC) & Sudan National Committee on Traditional Practices (SNCTP)

Door dr. Amna A.R. Hassan, Vice President IAC & Secretary General

SNCTP, Sudan

11.15 - 11.30 Pauze

11.30 - 11.45 Het beleid ter bestrijding van VGV gtoetst

Aan internationaal rechtelijke verplichtingen en overhandiging aan

Jet Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)

11:45 - 12:20 Aanpak VGV vanuit Nederlandse overheid

door w. dr. Jet Bussemaker, Staatssecretaris van Volksgezondheid

12:20 - 13.00 Adelheid Roosenl

leest monologen uit de voorstelling "Gesluierde

Monologen"

 

13.00 - 14.00 Lunch

 

14.00 - 15:30 Workshops

1. Cosmetische schaamlipcorrectie en preventie VGV

Door: Prof. Dr. Jean-Jacques Amy, Gynaecoloog &

Hoofdredacteur, European Journal of Contraception and

Reproductive Health Care, Brussel

2. Implementatie van de Millenium Development Goals (MDG 3).

Hoe ver zijn we in Nederland?

Door: Ella de Voogd

Senior Policy Officer, Gender Division (DSI/ER)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Rol van jongeren in strijd tegen VGV

Door FSAN meidenFSAN Meiden (Agents of change)

4. Aanpak VGV in pilot steden door GGD's

In Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg

5. Documentaire - The secret pain (Sierra Leone) (in grote zaal)

Inleiding door Mirjam Blaak- Defence for children International

Documentaire over het leven van de besneden Kate Kendel en de psychologische

gevolgen waar vrouwen mee te maken hebben na besnijdenis

15.30-15.45 Pauze

15.45 - 16.15 Resultaten workshops door korte interviews

16.15 - 16.45 Presentatie van de activiteiten van lokale zelforganisaties

16:45 - 17.00 Afsluiting door Zahra Naleie

Platform 6/2.

17.00 - 17:30 Optreden van Africa Life

17.30 - 18.00 Informeel samenzijn

Dagvoorzitster: Nathaly Mercera,

Projectleider bij Importante, Centrum voor Emancipatie, Den Haag