Zoek op trefwoord:
 
?
zoeken  
Aanmelding nieuwsbrief:
Email:
afmelden
aanmelden
 
Elan MiraMedia wereldjournalisten Seminar 3 Meisjesbesnijdenis stichting bevordering intercultureel contact Aanpakken / Doorpakken Hoezo Tolerant? Spectrum Gelderland KIEM - Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden Forum

info@gelderlandkrijgtkleur.nl
telefoon: 026 3523 410

Welkom bij Gelderlandkrijgtkleur.nl

Hier vindt u informatie over Gelderse integratievraagstukken en -beleid. Projecten, ervaringen, beleidsnotities en nieuwe initiatieven op het gebied van diversiteit, interculturalisatie en integratie komen aan bod. Deze site wil bijdragen aan:

• meer kwaliteit en samenhang in gemeentelijk en provinciaal integratiebeleid
• actieve uitwisseling van kennis en ervaringen en bovenlokale samenwerking
• aandacht voor innovatieve oplossingen voor integratie vraagstukken

Gelderlandkrijgtkleur is een initiatief van de provincie Gelderland en Elan.

Gelderland krijgt kleur http://www.gelderland.nl http://www.osmose.nl
Wie is er bang voor integratie? Vooraankondiging GIA bijeenkomst over Integratie en Veiligheid dinsdag 2 februari 2010, 12.00-17.00 uur, Villa Sonsbeek, Arnhem
  De veiligheid in de samenleving staat al lang op de agenda. De toon van de berichtgeving wordt steeds dringender. Hulpverleners worden gehinderd, conducteurs bedreigd, winkeliers beroofd, feesten lopen uit de hand, hangjongeren terroriseren de buurt. Koppel het begrip veiligheid aan integratie en er ontstaat een explosief mengsel voor een gesprek. Voor sommige politieke p...
Lees verder >>

Recente publicaties en achtergrondmateriaal

Verslag Spiegelpaleis: ‘Polarisering geen multicultureel probleem’

Groepen jongeren die tegenover elkaar staan, zo hevig dat het soms letterlijk tot confrontaties leidt. Marokkaanse hangjongeren die buurten terroriseren, rechts radicale blanke jongens die allochtonen dood wensen: polarisering lijkt  gestalte te krijgen langs etnische scheidslijnen. Maar dat is schijn, aldus politicoloog Jean Tillie tijdens een debat in LUX over polarisering. 'Polarisering en radicalisering zijn geen gevolg van de multiculturele samenleving, enkel van een veranderende samenleving.'

Bied Marokkaanse jongere bevlogen aanpak
Opiniestuk over Marokkaanse jongeren
Verslag Het Spiegelpaleis De Polen blijven?

Het journalistieke onderzoek door Cindy Cloïn over de ontwikkelingen rondom de situatie van de Polen, kwam op maandag 18 februari uitgebreid aan de orde tijdens een Osmose-debat in LUX, onder leiding van Piet-Hein Peeters (LUX debat). Met Madeleine van Toorenburg (kamerlid CDA), Harry de Vries (burgemeester gemeente Lingewaard), Paul Ulenbelt (kamerlid SP), Saskia Rosmalen (PE People), Malgorzata Bos-Karczewska (hoofdredacteur Polonia.nl, webportaal van de Poolse gemeenschap in Nederland) en Bert Bakker (voormalig vice-voorzitter D66 en voorzitter van de Vereniging voor internationale arbeidsbemiddelaars (VIA). Lees hier het verslag.

Nijmegen komt met aanpak zwarte scholen

Maandag, 3 september 2007 - NIJMEGEN - Het ontstaan van zwarte scholen - scholen waar de overgrote meerderheid bestaat uit allochtone leerlingen - moet scherper worden bestreden in Nijmegen.